توری حصاری فنس

توری حصاری
توری حصاری
جولای 9, 2018
سیم خاردار خطی
سیم خاردار خطی
جولای 9, 2018
توری حصاری فنس

توری حصاری فنس

توری حصاری فنس
توری حصاری فنس (توری فنس)توری حصاری با مفتول گالوانیزه گرم و یا مفتول گالوانیزه با روکش  PVC با قطر مفتول 2الی5 میلیمتر و عرض 5/0 الی 3 متر به طول دلخواه باچشمه های متفاوت از 3 الی 10 سانتیمتر

موارد کاربرد توری حصاری فنس

توری حصاری فنس محصور نمودن باغات , توری حصاری فنس مزارع, توری حصاری فنس ارگانهای نظامی, توری حصاری فنس فرودگاهها, توری حصاری فنس ورزشگاه ها و غیره

بیشتر بدانیم توری حصاری فنس

اخیرا به جهت کمبود منابع زیرزمینی آب, باغات و توری حصاری فنس مزارع بزرگ برای تامین آب معدنی مصرفی استخرهای ذخیره آب باوسعت وعمق های بسیار زیاد حفر می کنند ازانجا که اینگونه استخرها خطراتی ازقبیل غرق شدن (انسانهاویاحیوانات) به دنبال دارد بهترین راه جلوگیری از اینگونه حوادث محصور کردن این استخرها با توری حصاری یا توری فنس میباشد که در سال های اخیر مورد استقبال باغداران و کشاورزان عزیزمان قرار گرفته است

لیست کامل توری حصاری فنس با مفتول گالوانيزه گرم

 

1

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم  2 ميليمتر

 چشمه  8

متر مربع

2

 چشمه  8/5

متر مربع

3

 چشمه  7

متر مربع

4

 چشمه   7/5

متر مربع

5

 چشمه    6

متر مربع

6

 چشمه   6/5

متر مربع

7

 چشمه     5

متر مربع

8

 چشمه   5/5

متر مربع

9

 چشمه     4

متر مربع

10

    چشمه    4/5

متر مربع

11

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 2/20 ميليمتر

 چشمه 8

متر مربع

12

 چشمه  8/5

متر مربع

13

 چشمه 7

متر مربع

14

 چشمه 7/5

متر مربع

15

 چشمه  6

متر مربع

16

 چشمه  6/5

متر مربع

17

 چشمه  5

متر مربع

18

 چشمه  5/5

متر مربع

19

 چشمه  4

متر مربع

20

 چشمه  4/5

متر مربع

22

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 2/40تا2/50ميليمتر

 چشمه 8/5

متر مربع

23

 چشمه 8

متر مربع

24

 چشمه 7/5

متر مربع

25

 چشمه 7

متر مربع

26

 چشمه 6/5

متر مربع

27

 چشمه 6

متر مربع

28

 چشمه 5/5

متر مربع

29

 چشمه 5

متر مربع

30

 چشمه4

متر مربع

31

 چشمه4/5

متر مربع

32

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 2/65 تا 2/75  ميليمتر

 چشمه 8/5

متر مربع

33

 چشمه 8

متر مربع

34

 چشمه 7/5

متر مربع

35

 چشمه 7

متر مربع

36

 چشمه 6/5

متر مربع

37

 چشمه 6

متر مربع

38

 چشمه 5/5

متر مربع

39

 چشمه 5

متر مربع

40

 چشمه 4/5

متر مربع

41

 چشمه 4

متر مربع

42

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 2/90 تا 3 ميليمتر

 چشمه 8/5

متر مربع

43

 چشمه 8

متر مربع

44

 چشمه 7/5

متر مربع

45

 چشمه 7

متر مربع

46

 چشمه 6/5

متر مربع

47

 چشمه 6

متر مربع

48

 چشمه 5/5

متر مربع

49

 چشمه 5

متر مربع

50

 چشمه 4/5

كيلو گرم

51

 چشمه 4

كيلو گرم

52

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 3 تا 3/5 ميليمتر

 چشمه8/5

كيلو گرم

53

 چشمه8

كيلو گرم

54

 چشمه7/5

كيلو گرم

55

 چشمه7

كيلو گرم

56

 چشمه6/5

كيلو گرم

57

 چشمه6

كيلو گرم

58

 چشمه5/5

كيلو گرم

59

 چشمه5

كيلو گرم

60

 چشمه4/5

كيلو گرم

61

 چشمه4

كيلو گرم

62

توري حصاري – فنس با مفتول گالوانيزه گرم 3/5 تا 4 ميليمتر

 چشمه8/5

كيلو گرم

63

 چشمه8

كيلو گرم

64

 چشمه7/5

كيلو گرم

65

 چشمه7

كيلو گرم

66

 چشمه6/5

كيلو گرم

67

 چشمه6

كيلو گرم

68

 چشمه5/5

كيلو گرم

69

 چشمه5

كيلو گرم

70

 چشمه4/5

كيلو گرم

71

 چشمه4

كيلو گرم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *