انواع مفتول

انواع مفتول

جولای 9, 2018
مفتول گالوانيزه سرد

مفتول رابیتس

مفتول گالوانيزه سرد (رابیتس بندی) مفتول گالوانيزه سرد (رابیتس بندی) كد  مفتول گالوانيزه سرد عنوان واحد اندازه گیری قیمت (ریال) 21 مفتول گالوانيزه سرد (رابیتس بندی) […]
جولای 9, 2018
مفتول اسید شوی

مفتول اسید شوی

مفتول اسید شوی مفتول اسید شوی مفتول اسید شوی در سایز های مختلف1 الی 6 میلیمتر به صورت شاخه و کلاف مواردکاربرد مفتول اسید شوی مفتول […]
جولای 9, 2018
مفتول گالوانیزه گرم سیم خاردار

مفتول گالوانیزه گرم سیم خاردار

مفتول گالوانیزه گرم سیم خاردار مفتول گالوانیزه گرم سیم خاردار مفتول گالوانیزه گرم سیم خاردار
جولای 9, 2018
مفتول گالوانیزه گرم توری گابیون

مفتول گالوانیزه گرم توری گابیون

مفتول گالوانیزه گرم توری گابیون مفتول گالوانیزه گرم توری گابیون مفتول گالوانیزه گرم توری گابیون
جولای 9, 2018
مفتول گالوانیزه تولید توری حصاری – فنس

مفتول گالوانیزه تولید توری حصاری

مفتول گالوانیزه تولید توری حصاری – فنس مفتول گالوانیزه تولید توری حصاری – فنس مفتول گالوانیزه تولید توری حصاری – فنس  
جولای 9, 2018
مفتول سیاه آرماتور بندی

مفتول سیاه آرماتور بندی

مفتول سیاه آرماتور بندی مفتول سیاه آرماتور بندی مفتول سیاه آرماتور بندی
جولای 9, 2018
مفتول سیاه صنایع بسته بندی

مفتول سیاه صنایع بسته بندی

مفتول سیاه صنایع بسته بندی مفتول سیاه صنایع بسته بندی مفتول سیاه صنایع بسته بندی
جولای 9, 2018
مفتول مسوار

مفتول مسوار

مفتول مسوار مفتول مسوار در سایز های مختلف1 الی 6 میلیمتر به صورت شاخه و کلاف مواردکاربرد مفتول مسوار مفتول مسوار صنایع مختلف از جمله صنعت […]
جولای 9, 2018
مفتول سیاه

مفتول سیاه

مفتول سیاه مفتول سیاه در سایز های مختلف 1 الی 6 میلیمتر بصورت شاخه و کلاف مواردکاربرد مفتول سیاه مفتول سیاه صنایع مفتولی, مفتول سیاه صنعت […]
جولای 9, 2018
مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه

مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه مفتول گالوانیزه در سایز های20/1 تا 6 میلیمتر مفتول گالوانیزه با مقاومت کششی و پوشش روی مختلف بصورت شاخه و کلاف موارد […]
جولای 9, 2018
مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم

مفتول گالوانیزه گرم مفتول گالوانیزه گرم در سایز های20/1 تا 6 میلیمتر با مقاومت کششی و پوشش روی مختلف بصورت شاخه و کلاف موارد کاربرد مفتول […]