سیم خاردار

سیم خاردار

فوریه 16, 2019
سیم خاردار صنایع مفتولی کمیل

سیم خاردار صنایع مفتولی کمیل

سیم خاردار صنایع مفتولی کمیل   صنایع مفتولی کمیل تولید کننده انواع سیم خاردار در ابعاد مختلف می باشد و نیز در سه نوعه حلقوی – […]
جولای 9, 2018
سیم خاردار

سيم خاردار

سیم خاردار   سیم خاردار سیم خاردار صنایع مفتولی کمیل تولید کننده انواع سیم خاردار خطی و حلقوی 60-90 با مفتول گالوانیزه گرم ( دو رشته […]
جولای 9, 2018
سیم خاردار حلقوی

سيم خاردار حلقوی

سيم خاردار حلقوی سيم خاردار حلقوی سیم خاردار حلقوی Razor Wire سيم خاردار حلقوی از نوعی مفتول فنری گالوانیزه high carbon حلقه های این نوع سیم […]
جولای 9, 2018
سيم خاردار تک رشته ای

سيم خاردار تک رشته ای

سيم خاردار تک رشته ای سيم خاردار تک رشته ای سیم خاردار خطی دو رشته سيم خاردار تک رشته ای از دو سیم گالوانیزه به هم تابیده […]
جولای 9, 2018
سيم خاردار دو رشته ای

سيم خاردار دو رشته ای

سيم خاردار دو رشته ای سيم خاردار دو رشته ای سیم خاردار خطی دو رشته از دو سیم گالوانیزه به هم تابیده شده اصلی تشکیل شده است […]
جولای 9, 2018
سیم خاردار خطی

سیم خاردار خطی

سیم خاردار خطی سیم خاردار خطی سیم خاردار خطی صنایع مفتولی کمیل تولید کننده انواع سیم خاردار خطی و حلقوی 60-90 با مفتول گالوانیزه گرم ( […]