توری گابیون

جولای 9, 2018
گابیون بندی

توری گابیون شش پیچ

توری گابیون شش پیچ توری گابیون شش پیچ گابیون با مفتول 1 و 90 به صورت 6 پیچ 8 در 10
جولای 9, 2018
توری گابیون پنج پیچ

توری گابیون پنج پیچ

توری گابیون پنج پیچ توری گابیون پنج پیچ پنج پیچ و سه پیچ چشمه 6 در 10 و 6 در 8 و 5 در 6
جولای 9, 2018
توری گابیون سه پیچ

توری گابیون سه پیچ

توری گابیون سه پیچ توری گابیون سه پیچ 8 در 10 توری گابیون سه پیچ 8 در 10 توری گابیون سه پیچ چشمه 6 در 10 […]
جولای 9, 2018
توری گابیون

توری گابیون

توری گابیون   توری گابیون در ابتدا با مفهوم گابیون آشنا باید شد تا متوجه کاربرد های این محصول نیز بشویم. گابیون که به ( توری […]