سيم خاردار رشته ای

جولای 9, 2018
سيم خاردار تک رشته ای

سيم خاردار تک رشته ای

سيم خاردار تک رشته ای سيم خاردار تک رشته ای سیم خاردار خطی دو رشته سيم خاردار تک رشته ای از دو سیم گالوانیزه به هم تابیده […]
جولای 9, 2018
سيم خاردار دو رشته ای

سيم خاردار دو رشته ای

سيم خاردار دو رشته ای سيم خاردار دو رشته ای سیم خاردار خطی دو رشته از دو سیم گالوانیزه به هم تابیده شده اصلی تشکیل شده است […]