پایه فنس

پایه فنس

جولای 9, 2018
پایه فنس

پایه فنس

پایه فنس پایه فنس به لوله های مخصوصی که جهت ایجاد حصار محافظ و فنس های سیمی و مفتولی به عنوان تکیه گاه استفاده می شود […]